GEOMICHOS

Oferta

 • aktualizacje map (mapy do celów projektowych)
 • pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
  • wodociągowych
  • kanalizacyjnych
  • gazowych
  • elektroenergetycznych
  • telekomunikacyjnych
  • ciepłowniczych itp.
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia granic

oraz inne pomiary nietypowe (np. przekroje rzek, powierzchnie lokali itp.)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL