Oferta

 • aktualizacje map (mapy do celów projektowych)
 • pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
  • wodociągowych
  • kanalizacyjnych
  • gazowych
  • elektroenergetycznych
  • telekomunikacyjnych
  • ciepłowniczych itp.
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia granic

oraz inne pomiary nietypowe (np. przekroje rzek, powierzchnie lokali itp.)

KONTAKT
Usługi geodezyjne "GEOMICHOS"
mgr inż. Michał Osypka
Hyżne 541a
36-024 Hyżne
NIP: 813-317-91-37
REGON: 180-923-452